MVM Future Energy Technology este membru al grupului MVM

Prețuri, tarife și taxe energie electrica – MVM Future Energy Technology Skip to content
Energie electrică

Prețuri, tarife și taxe energie electrica

Prețul energiei electrice active

PEA – Este prețul pentru care se poartă negocierea între consumator și furnizor. Acesta este prezentat distinct în oferta de preț și constituie singurul element din factura de energie pe care orice furnizor de energie electrică îl poate ajusta.
În vederea asigurării transparenței față de consumatorii care doresc să intre în portofoliul nostru de clienți, criteriile de stabilire a prețului inclus în ofertele personalizate sunt:
1. Profilul de consum orar înregistrat în ultimele 12 luni
2. Cantitatea de energie electrică consumată
3. Bonitatea financiară și istoricul juridic public al consumatorului

 

Tarifele de transport 

Aceste tarife sunt incluse în factura consumatorului, în mod obligatoriu, de către toți furnizorii de energie, fără excepție, și sunt stabilite de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, atât pentru cazul COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” SA:

TGTariful de introducere a energiei electrice în sistemul energetic național
TSSTariful pentru serviciile de sistem si transport până în zona de distribuție
TLTariful de extragere a energiei electrice din sistem la intrarea în zona de distribuție
 

Tarifele de distributie 

Ca și tarifele de transport, tarifele de distribuție sunt stabilite de legislația în vigoare pentru fiecare operator de rețea în parte, firme care au OBLIGAȚIA de a asigura, în schimul acestor tarife impuse, CONTINUITATEA în alimetare și CALITATEA parametrilor tehnici ai energiei electrice cu care este alimentat locul de consum.

TDITTariful pentru prestarea serviciului de distributie la înaltă tensiune
TDMTTariful pentru prestarea serviciului de distribuție la medie tensiune
TDJTTariful pentru prestarea serviciului de distribuție la joasă tensiune
 

Prețul de facturare a energiei electrice active

Reprezintă suma totala a prețului componentei de energie electrică activa și a tarifelor de transport și distribuție

PFACTURARE=PEA+TG+TSS+TL+TDIT+TDMT+TDJT
 

Tariful de facturare a energiei electrice reactive

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei stabilește tariful standard de facturare a energiei electrice reactive (TER), pentru fiecare operator de rețea în parte.

Determinarea corectă a cantităților de energie reactivă care se plătesc la tariful normal și a celor care se plătesc la tariful triplu față de cel normal, este o sarcină care le revine acestor operatori de rețea.

Este important să rețineți că energia electrică reactivă NU SE PLĂTEȘTE DE CĂTRE CONSUMATORII CASNICI!

Taxele suplimentare 

În plus față de cele de mai sus, factura dvs. de energie electrică va conține rânduri distincte în care se vor evidenția:

CCIEContribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență
CCVContravaloarea cotei de certificate verzi
ACCOMERCIAL/NECOMERCIALAcciza pentru consum comercial sau necomercial
TVATaxa pe valoare adaugata aplicată tuturor sumelor anterioare