MVM Future Energy Technology este membru al grupului MVM

Documentele necesare gaze naturale – MVM Future Energy Technology Skip to content
Gaze naturale

Documentele necesare gaze naturale

Înainte de a primi o ofertă de preț PERSONALIZATĂ pentru prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, conform legislației în vigoare la această dată, consumatorul are obligația de a pune la dispoziția furnizorului următoarele documente:

 1. Copia actului de identificare a persoanei care semnează documentele contractuale, numărul de telefon și adresa de email;
 2. În cazul societăților comerciale: copia certificatului de înmatriculare sau a documentului care atestă autorizarea de funcționare legală, contul IBAN și banca la care este deschis, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de email a societății:
 3. Actul care atestă dreptul de utilizare a locului de consum pentru care se semnează convenția-contract;
 4. Pentru fiecare loc de consum este necesar să comunicați:
  – Adresa locului de consum: județul, localitatea, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul și codul postal
  – În cazul în care există necesități speciale cu privire la asigurarea unui regim de alimentare, documentele care atestă acest lucru;
  – Consumul (în MWh) înregistrat în fiecare dintre ultimele 12 luni calendaristice, sau copia ultimelor 12 facturi primite de la actualul furnizor (toate paginile);
  – Identificatorul POD (Point of delivery) al locului de consum și seria contorului așa cum apar în factura dvs.;

Menționăm că unul dintre criteriile luate în calculul ofertei de preț este istoricul de consum, deci, cu cât informațiile pe care ni le puneți la dispoziție sunt mai detaliate, cu atât mai corect va fi prețul de furnizare a componentei de energie electrică activă pe care îl vom putea oferi.

După primirea acestor documente, vă vom transmite în termenul legal de maxim 15 zile lucrătoare de la data primirii, oferta de preț personalizată.

Acceptarea ofertelor de preț (personalizate sau standard) se va face în scris.

În cazul în care oferta de preț acceptată de dvs. este oferta standard publicată pe pagina noastră web, este necesar ca documentele mentionate mai sus să fie trimise împreună cu cerea de încheiere a convenției-contract de furnizare a gazelor naturale.

Important

Lipsa oricărui document sau existența unor documente neclare sau incorecte pune furnizorul în imposibilitatea de a încheia convenția-contract.