MVM Future Energy Technology este membru al grupului MVM

Documentele necesare energie electrica – MVM Future Energy Technology Skip to content
Energie electrică

Documentele necesare energie electrica

Înainte de a primi o ofertă de preț personalizata pentru prestarea serviciului de de furnizare a energiei electrice, conform legislației în vigoare la această dată, consumatorul are obligația de a pune la dispoziția furnizorului următoarele documente:

 1. Copia actului de identificare a persoanei care semnează documentele contractuale, numărul de telefon și adresa de email;
 2. În cazul societăților comerciale: copia certificatului de înmatriculare sau a documentului care atestă autorizarea de funcționare legală, contul IBAN și banca la care este deschis, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de email a societății:
 3. Actul care atestă dreptul de utilizare a locului de consum pentru care se semnează convenția-contract;
 4. Pentru fiecare loc de consum este necesar să comunicați:
  – Adresa locului de consum: județul, localitatea, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul și codul postal
  – În cazul în care există necesități speciale cu privire la asigurarea unui regim de alimentare, documentele care atestă acest lucru;
  – Puterea aprobată în avizul tehnic de racordare sau în certificatul de racordare;
  – Identificatorul POD (Point of delivery) al locului de consum, seria contorului și constanta de măsurare așa cum apar în factura dvs.;

Menționăm că în cazul locurilor de consum pentru care măsurarea energiei electrice se face cu ajutorul contoarelor cu tarifare orară și cu telecitire, este necesar să ne puneți la dispoziție curbele de sarcină orare. Unul dintre criteriile luate în calculul ofertei de preț este istoricul graficului de consum, deci, cu cât informațiile pe care ni le puneți la dispoziție sunt mai detaliate, cu atât mai corect va fi prețul de furnizare a componentei de energie electrică activă pe care îl vom putea oferi.

După primirea acestor documente, vă vom transmite în termenul legal de maxim 15 zile lucrătoare de la data primirii, oferta de preț personalizată.

Acceptarea ofertelor de preț (personalizate sau standard) se va face în scris, prin completarea secțiunii corespunzătoare din oferta de prețuri.

În cazul în care oferta de preț acceptată de dvs. este oferta standard publicată pe pagina noastră web, este necesar ca documentele mentionate mai sus să fie trimise împreună cu cerea de încheiere a convenției-contract de furnizare a energiei electrice.

IMPORTANT

Lipsa oricărui document sau existența unor documente neclare sau incorecte pune furnizorul în imposibilitatea de a încheia convenția-contract.