MVM Future Energy Technology este membru al grupului MVM

Autocitire gaze naturale – MVM Future Energy Technology Skip to content
Gaze naturale

Autocitirile

Prin autocitire se intelege transmiterea de catre consumator, prin intermediul furnizorului, catre operatorul de masurare, a valorilor afisate de ecranul contorului, la o anumita data. Aceste valori pot fi folosite de furnizor in vederea facturarii, daca operatorul de masurare nu efectueaza in teren citirea contorului impreuna cu consumatorul sau reprezentantul acestuia.

MVM Energy Trade Plus atrage atentia asupra faptului ca prin transmiterea autocitirilor de catre consumatori, acestia vor avea o masura suplimentara de verficare si control a cantitatilor consumate, astfel incat, in situatia in care operatorul de masurare transmite catre furnizor, in vederea facturarii, cantitati eronate, MVM Energy Trade Plus sa poata avea la dispozitie instrumente rapide de interventie in vederea corectiilor necesare.

In cazul in care consumatorul nu transmite autocitirea si operatorul de masurare nu efectueaza citirea contorului in teren, cantitatea care urmeaza a fi facturata este cantitatea prevazuta in anexa 2 – cantitatile contractului, semnata de consumator.

Perioada de transmitere a indecsurilor autocitite este cuprinsa intre ultimele 3 zile calendaristice ale fiecarei luni, pana cel mai tarziu in prima zi lucratoare a lunii urmatoare lunii de consum.

Transmiterea indexului autocitit catre MVM Energy Trade Plus se poate face folosind oricare dintre metodele de mai jos:

 • Prin email,  la:  autocitire@mvmtrading.ro
 • Prin tel-verde: 0800080133
 • Prin WhatsApp: la numarul 0751051240
 • Prin sms: la numarul 0751051240
 • Prin fax: la numarul 0364116228

Consideram ca autocitirea trebuie transmisa obligatoriu in urmatoarele cazuri (chiar daca la locul de consum este instalat un contor inteligent sau cu telecitire):

 • In lunile in care modificarile legislative presupun modifcarea pretului de facturare a oricarei componente
 • La finalul fiecarui an calendaristic
 • La data inlocuirii contorului
 • In alte cazuri in care furnizorul solicita consumatorului acest lucru in vederea corectarii unor valori facturate
 • La data incetarii contractului de furnizare.

Important

 • Daca locul de consum este instrainat sau inchiriat pe perioada contractului, conform obligatiei contractuale de a anunta acest lucru, consumatorul va transmite autocitirea la data pierderii dreptului de utilizare.
 • Vom asigura continuitatea furnizarii catre locul de consum, in cazul in care noul utilizator semneaza contractul de furnizare pentru locul de consum conform legislatiei in vigoare.